Moped

Priser:

Trafikalt grunnkurs m/bøker  (17t)                                                                      kr. 3 000,-
(Førstehjelp og mørkekjøring inkl.)
14t undervisning inkludert arbeidsbok                                                             kr. 6 500,-
Leie av moped for hele kurset                                                                               kr. 1 500,-

Egen moped kan benyttes

+ Offentlige gebyrer, se aktuell link.


Sikkerhetsbekledning:

  • Den enkelte elev må selv stille med godkjent hjelm. Godt fottøy og hansker er en billig forsikring. Benytt klær som beskytter hele kroppen, gjerne i sterke farger. Trafikkskolen stiller med kommunikasjonsutstyr.

Teoriprøve:

  • Teoriprøven gjennomføres på en av vegvesenets trafikkstasjoner

Forberedelse til kjøring og teorieksamen

For å være best mulig forberedt til kjøretimene og teorieksamen må du lese teori på egen hånd. Teorieksamen kan avlegges ved Namsos Trafikkstasjon onsdager og fredager fra kl. 08.00 til 12.00.

Førerprøven

Teorieksamen kan du avlegge etter opplæringen er avsluttet og du er fylt 16 år. Ved bestått teoretisk prøve får du førerrett til moped umiddelbart. Dersom du skulle få ikke bestått, blir du ilagt en karantene på 2 uker før ny teorieksamen kan avlegges.

Søknad om førerkort

I god tid før teorieksamen må du levere søknad om førerkort. Se aktuelle linker.

Aktuelle linker: